OM KLIMALØFTET

Klimaløftet er regjeringens satsning på klimainformasjon til befolkningen. Vi skal gi befolkningen kunnskap om klima og klimaendringer og gode råd om klimavennlige tiltak.

Gjennom en dugnadsinnsats inviteres alle til å bidra for å redusere klimagassutslippene. Samarbeidspartnere er bedrifter, kommuner, frivillige organisasjoner og alle som vil bidra i kampen for et mer klimavennlig samfunn.

Klimaløftet ble lansert i 2007, og en rekke tiltak er satt i gang og støttet for å øke kunnskapen om klimautfordringene. Sentralt i kampanjen er å gi folk praktiske råd og tips til en mer klimavennlig livsstil.

Klimaløftet ledes av Miljøverndepartementet. Et sekretariat bestående av tre personer koordinerer arbeidet. Vi samarbeider med organisasjoner, bedrifter og andre som ønsker å bidra, og på en mest mulig effektiv måte koble sammen de ulike aktiviteten og prosjektene som settes i gang.