ENERGI


#1 Bruke sparepærer

Sparepærer og LED-pærer gjør det mulig å lyse opp hjemmet med langt lavere strømforbruk enn før. For hver energieffektiv lyspære du kjøper sparer du 485 kr i året på strømregningen din.

En gjennomsnittshusholdning vil spare kr 1875 på strømregningen og bidra til å redusere klimagassutslippene med 396 kg, hvis den bruker energieffektiv belysning. Hvis alle husholdninger gjør dette sparer Norge 831.600 tonn pr år.

#2 Slå av lyspære

å skru av lyset når du går ut av rommet, er kanskje den aller enkleste måte du kan spare strøm på. Hvis alle slår av en lyspære 1 time pr dag, vil klimagassutslippene reduseres med 22.000 tonn.

#3 Hvitevarer A+/AAA

Hvis du investerer i et A++ merket kjøleskap i stedet for et B-merket kjøleskap, vil du spare 299 kr på strømregningen pr år og redusere klimagassutslippene med 48 kg pr år. Hvis alle som kjøper nytt kjøleskap kjøper et A++ merket, reduseres klimagassutslippene med 4800 tonn.

#4 Skru helt av

Mange elektriske apparater bruker strøm selv om de er slått av. Datamaskiner, skrivere, TV-apparater, DVD-spillere, stereoanlegg og spillmaskiner er noen eksempler. Hvis alle norske husholdninger slår av standby-knappen på TV-en, vil klimagassutslippene gå ned med 8.400 tonn.

#5 Varmepumpe

Ved å benytte en varmepumpe vil strømregningen din reduseres med 20 %, og klimagassutslippene som knytter seg til oppvarming av boligen din vil reduseres med 35 %.

#6 Tørk håret selv

En så enkel ting som å tørke håret med håndkle eller la det lufttørke reduserer klimagassutslippene med 1,8 kg i året.

#7 Tørkesnor

Tørketrommelen bruker energi og sliter på klærne. Ved å tørke klær på snor i stedet for i tørketrommel, vil du spare 600 kr pr år i strøm og redusere klimagassutslippene med 127 kg pr år.

#8 Fyr med ved

For hver liter olje som forbrennes slippes det ut 2,76 kg CO2. Dette betyr at oljekaminen du har i stuen i løpet av fyringssesongen vil ha sluppet ut i overkant av to tonn CO2. å bruke strøm i stedet for olje til oppvarming av boligen reduserer klimagassutslippene med 2,6 tonn per år. Bruker du ved eller pellets i stedet for olje, reduseres klimagassutslippene med 3,7 tonn i året.

#9 Energistyring

For hver grad du senker innetemperaturen, sparer du fem prosent av oppvarmingskostnadene.

Ved å senke innetemperaturen èn grad om vinteren, sparer du omtrent 250 kWh i løpet av et år. Hvis alle norske husholdninger gjør dette, reduserer vi klimagassutslippene med 530.000 tonn pr år.

#10 Anskaff pelletsovn

De fleste pelletskaminene avgir mellom to og åtte kilowatt. Dette tilsvarer fire til åtte panelovner, og er tilstrekkelig til å varme opp store oppholdsrom (fra oljefri.no). Pelletskaminer utnytter opptil 95 % av energien i brenselet og er en god måte å utnytte fornybar energi på (fra enova). Bruker du ved eller pellets i stedet for olje, reduseres klimagassutslippene med 3,7 tonn i året.

#11 Bruk sparedusj

Hvis alle dusjer ett minutt kortere hver dag, reduserer vi klimagassutslippene med 115.000 tonn hvert år. Bytter du ut dusjhodet du har i dag med en sparedusj, sparer du både energi, klimagasser og penger. Hvis familien totalt dusjer ti minutter hver dag, sparer man omtrent 1000 kroner i året ved å sette inn en sparedusj.

#12 Etterisolere

Første bud når du skal spare strøm er å hindre at varmen lekker ut. Det er mye du kan gjøre og det enkleste er å montere tetningslister rundt vinduer, og rundt dører mellom kalde og varme rom. Et godt isolert hus gir deg økonomiske besparelser på kr 6000 og reduserer klimagassutslippene med 1,266 kg hvert år.


TRANSPORT


#1 Sykle til jobb

Hvis 500.000 nordmenn sykler til og fra jobb, i stedet for å ta bilen 100 dager i året, vil man sammen bidra til å redusere klimagassutslippene med 150.000 tonn.

#2 Gå

30 % av all bilkjøring i Norge er turer på under tre kilometer. Hvis 100.000 nordmenn går på korte turer i stedet for å kjøre 200 dager i året, vil man sammen bidra til å redusere klimagassutslippene med 24.000 tonn.

#3 Ta t-banen

Hvis 100.000 Oslo-boere tar T-banen til jobb i stedet for å kjøre bil 200 dager i året, vil Oslo hvert år bidra til å redusere klimagassutslippene med 92.000 tonn.

#4 Kjør buss

Hvis 100.000 nordmenn tar bussen til jobben 200 dager i året i stedet for å kjøre bil, vil man bidra til å redusere klimagassutslippene med 79.000 tonn.

#5 Ta toget til jobben

50.000 jobbreiser (med avstand 500 km, dvs. avstand Oslo–Trondheim/Bergen/Stavanger) med tog i stedet for fly reduserer klimagassutslippene med 15.400 tonn.

#6 Kjør Elbil

Elbilens store fordel sammenlignet med bensin- og dieselbiler er energieffektiviteten. I en forbrenningsmotor brukes 20–30 prosent av energien til å drive bilen framover, resten er varmetap. I en elbil går 70–80 prosent av tilført energi til å drive bilen framover. Hvis du kjører elbil 5.000 km i året i stedet for en vanlig bil, reduserer du klimagassutslippene med 1,3 tonn.

#7 Sykle til skolen

Hvis 500.000 skoleelever sykler eller går til skolen i stedet for å bli kjørt hver skoledag, bidrar de til å redusere klimagassutslippene med 57.000 tonn.

#8 Reis på togferie

Tar du toget når familien (to voksne og to barn) skal reise fra Oslo–Trondheim/Bergen/Stavanger i stedet for å kjøre bil, reduseres klimagassutslippene med 172 kg (antar 500 km én vei).

En familieferie med tog i Norge i stedet for å fly til Europa bidrar til å redusere klimagassutslippene med fire tonn CO2-eq.

Hvis 10.000 familier gjør det samme, reduseres klimagassutslippene med 40.000 tonn.

#9 Fly mindre

Hvis en norsk familie ferierer i Europa i stedet for å fly til Thailand, vil de bidra til å redusere klimagassutslippene med 12 tonn. Hvis 1.000 familier gjør det samme, vil de bidra til å redusere klimagassutslippene med 12.000 tonn.

#10 Kjøp miljøkvoter

Hvis du ikke klarer å redusere klimagassutslippene dine, er det et godt alternativ å kompensere for utslippene ved å kjøpe klimakvoter. 1 kvote er 1 tonn CO2.

Klimakvoter kan blant annet kjøpes hos Statens forurensningstilsyn http://co2.sft.no/. Ved å kjøpe klimakvoter, bidrar du til å redusere utslipp i andre land.

#11 Kjør økonomisk

Ved å sørge for regelmessig vedlikehold av bilen din, ha riktig trykk i dekkene og lærer deg økokjøring, kan klimagassutslippene fra bilen reduseres med 5–10% . Det samme med drivstoffutgiftene. (Hvis du i tillegg bruker bærekraftig biodrivstoff i stedet for bensin, reduseres klimagassutslippene fra privatbiler med 20 %.)

#12 Flere i bilen

Hvis to kjører sammen i stedet for én i hver sin bil, halveres klimagassutslippene.


FORBRUK


#1 Spis mer grønt

Du trenger ikke bli en hardbarket vegetarianer for å spise mer miljøvennlig. Hvis alle nordmenn spiste én kjøttmiddag mindre i uka, vil det bidra til at klimagassutslippene fra matproduksjon vil reduseres med 855.000 tonn hvert år.

#2 Sesongmat

Ved å spise mat etter sesong kan vi redusere klimagassutslippene med 40 %.

#3 Ikke kast mat

Ved å ikke kaste mat, kan hver og en av oss bidra til å redusere klimagassutslippene med 740 kg hvert år.

#4 Kildesorter mat

Hvis alle norske husholdninger kildesorterer 1 kg matavfall hver uke, reduseres klimagassutslippene med 102.000 tonn i året.

#5 Kildesorter avfall

Kildesortering Norge sparer miljøet for omtrent 1 million tonn CO2 hvert år.

#6 Pant flasker/bokser

Gjenvinning av aluminium krever 95 % mindre energi enn å lage ny aluminium.

Gjenvinning av plast er mer miljøvennlig enn å produsere ny plast av olje. 1 kilo plast sparer hele to kilo olje.

#7 Si nei til reklame

Si nei takk til reklame i postkassen, og det vil bidra til å redusere klimagassutslippene 26 kg. Hvis alle husstander gjør det samme, sparer vi utslipp på 55.000 tonn i året.

#8 Reparer klær

Det er, nesten uten unntak, mer miljøvennlig å reparere det man har enn å kjøpe nytt. Derfor lønner det seg også å kjøpe varer med god kvalitet som lar seg reparere. De aller største utslippene forbundet med produkter skjer i produksjonsleddet, det leddet vi ikke kan direkte påvirke. På den annen side kan vi velge hvilke produkter vi ønsker å bruke penger på.

#9 Svanen

Noe av det aller enkleste du kan gjøre for å leve litt mer miljøvennlig, er å se etter Svanemerket eller Blomsten neste gang du skal i butikken. Miljømerking bidrar til å redusere de totale utslippene av klimagasser gjennom å stille krav til energiforbruk, energieffektivitet og energikilder. For eksempel vil alle produkter og tjenester merket med Svanen kreve lite energi – og gir dermed lavere utslipp av klimagasser.

#10 Fyll opp

Du kan redusere bruken av varmtvann ved å ha full vaskemaskin og oppvaskmaskin når settes de i gang. Færre vask = mindre energibruk og penger spart. Hvis du fyller opp vaskemaskinen og heller vasker en gang mindre pr uke, reduserer du klimagassutslippene knyttet til dette, med 20 %. Vær oppmerksom på at nyere vaskemaskiner er mer effektive enn eldre. Det er innført energimerking av nye vaskemaskiner.

#11 Bruk handlenett

Emballasje havner som regel rett i søpla. Prøv derfor å kjøpe produkter med minst mulig emballasje rundt. Bruk refill når det er mulig, og bruk bærenett i stedet for plastposer. Hvis hver nordmann resirkulerer to plastposer om dagen, reduseres klimagassutslippene med 16.000 tonn hvert år.

#12 Drikk fra springen

Flaskevann er en stor kilde til klimagassutslipp både på grunn av produksjon og transport. Hvis alle drikker vann fra springen i stedet for flaskevann, reduseres klimagassutslippene med 350.000 tonn hvert år.